บริษัท สีหราช คอนสตรัคชั่น จำกัด

ทีมออกแบบและวิศวกร

ทางบริษัทรับออกแบบเขียนแบบภายนอกและภายในรูปแบบ 3D และทำพิมพ์เขียวให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมยื่นแบบขออนุญาติสิ่งปลูกสร้างให้กับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและมั่นใจในการดำเนินการเพื่อให้บ้านในฝันของคุณออกมาได้ตรงตามที่วางแผนตั้งแต่เริ่มขออนุญาติจนถึงเข้าอยู่โดยทีมงานวิศวกรและนักออกแบบที่มีประสบการณ์คอยดูแลทุกขั้นตอน

 

บริการให้คำปรึกษาครบวงจร

บริษัทพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแบบบ้านทั้งการเริ่มเขียนแบบใหม่หรือเลือกแบบบ้านตัวอย่างสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางให้เหมาะสมและตรงใจของคุณ ประเมินพื้นที่หน้างาน คำนวนพื้นที่ใช้สอยและรูปแบบบ้านที่เหมาะกับคุณ

เราดำเนินยื่นกู้สินเชื่อให้ลูกค้า ด้วยทีมที่ปรึกษาเพื่อหาแหล่งทุนสำหรับยื่นกู้สินเชื่อบ้าน ประเมินวงเงินกู้วางแผนระบบการเงิน พร้อมรวบรวมข้อมูลเอกสารส่งสินเชื่อในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณวางแผนการสร้างบ้านได้อย่างรอบคอบเพื่อบ้านในฝันเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้

เราดูแลการจดนิติกรรมและจัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นการทำสัญญากับสำนักงานที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อธนาคารให้ที่ขั้นตอนมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทีมควบคุมงานสร้าง

เรามีทีมงานควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ที่คอยเอาใจใส่และพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการก่อสร้างดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ มีเราคอยดูแลตลอดจนจบโครงการจนถึงขั้นตอนส่งมอบงาน ส่งมอบบ้านในฝันให้กับคุณ